Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

therepostgames
Reposted fromsalami salami viavertheer vertheer
therepostgames
3486 cfee
Reposted fromursa-major ursa-major viavertheer vertheer
4153 a113
Reposted fromvesania vesania viasavor savor
therepostgames
4916 a7c1
Reposted fromfearnopain fearnopain viasavor savor
therepostgames
9533 e0aa
Reposted fromkarmacoma karmacoma viavelocet velocet
therepostgames
8470 a947
Reposted fromsummerkiss summerkiss viasavor savor
therepostgames
5713 7ebc
Reposted fromthinredline thinredline viavertheer vertheer

June 26 2015

3913 667f
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaitemize itemize

June 24 2015

8166 561c 500
Reposted fromkattrina kattrina viavertheer vertheer
therepostgames
0144 f8d9
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem

June 23 2015

therepostgames
2290 6df1
Reposted fromxawery xawery viavertheer vertheer
7022 609f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viavertheer vertheer

June 22 2015

therepostgames
1601 4074
Reposted frombeinthe beinthe viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
therepostgames
8497 1c43 500
Reposted fromscorpix scorpix viavelocet velocet
therepostgames
8124 3eb4 500
Reposted fromMadsentropiahigh Madsentropiahigh viavelocet velocet
therepostgames

Przecież to o to chodzi. O to spojrzenie, które mówi "chcę Cię". O ten mocny uścisk "nikomu Cię nie oddam". O to złapanie za tyłek pokazujące "jesteś moja".

Kobiety, które mówią, że chcą być tylko swoje, kłamią. Bo wszystkie chcą do kogoś należeć, być rzucane na łóżko, łapane od tyłu i odciągane podczas robienia obiadu. Marzą o tym, żeby ktoś zabrał im komputer sprzed nosa podczas odpisywania na maile i wziął je ot tak, bo ich pragnie. Chcą mieć kogoś, kto nie pozwoli im się wyspać.

Każda kobieta potrzebuje, żeby ktoś trochę na jej punkcie wariował. Żeby ją sobie przywłaszczał, chciał jej i nie czekał aż rozbierze buty, by wziąć co jego.

Tak, kobiety chcą radzić sobie same, spełniać się, być w czymś najlepsze, ale wcale, choć wielu się tak wydaje, nie chcą być tylko swoje.

Kobiety nienawidzą być tylko swoje.

Poszukaj faceta, który oprócz tego, że pokocha Cię i będzie z Tobą rozmawiał o religii i pieniądzach, będzie Cię brał jak swoją. Rozbierał wzrokiem, oglądał jak okaz sztuki i całował zawsze tak, jakby robił to po raz ostatni, bo tylko przy takim mężczyźnie będziesz się czuła lepsza niż jesteś.

Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromxalchemic xalchemic viatoxicsoul toxicsoul
therepostgames
3582 d654
Reposted fromryfik ryfik viablackheartgirl blackheartgirl

June 18 2015

therepostgames
0255 19e1
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl

June 17 2015

5015 20b3 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
8826 9550
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl