Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2018

therepostgames
1651 35c6
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
6901 160b 500
therepostgames
7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
therepostgames
9798 ddb2 500
Reposted fromisilme isilme viablackheartgirl blackheartgirl

October 20 2017

therepostgames
7106 f3ef 500
Reposted fromTARDIS TARDIS viacoffeebitch coffeebitch
3831 4ffa
8823 f317 500
Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viavelocet velocet
6478 5520 500
Reposted fromhawke hawke viablackheartgirl blackheartgirl
therepostgames
Wiem, że łzy to jest najlepsze oczyszczenie organizmu ze złych emocji, złych stanów. Jak tego nie robisz, to jest Ci w życiu słabo. Trzeba poryczeć. I ja robię to często.
— Anna Przybylska
therepostgames
therepostgames
1079 19cf
Reposted frommentalstate mentalstate viaitemize itemize
therepostgames
4060 22a8
Reposted fromambermoon ambermoon viaitemize itemize
therepostgames
therepostgames
therepostgames
5253 94cf
0160 42c1
Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl
therepostgames
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitemize itemize
therepostgames
6404 c4e2
therepostgames

September 12 2017

therepostgames
6479 48b1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabutterfly94 butterfly94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl